Borne Sulinowo,  13.11.2023r.

 OFICJALNA KLASYFIKACJA CYKLU GPX

Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie za 2023r

Ustalona na podstawie Regulaminu  klasyfikacji i rozgrywania zawodów organizowanych przez Zarząd Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie przyjętego uchwała nr 1/WZK/2022   z dnia 08.12.2022r. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.

Lp. Nazwisko i imię Liczba startów w zawodach Łącznie zdobyte punkty Zajęte miejsce w punktacji GPX
1 Gryglicki Andrzej 5 12 I
2 Wolant Waldemar 5 17 II
3 Mroczkowski Andrzej 5 26 III
4 Wolant Czesław 5 30 IV
5 Brzeziński Tadeusz 4 32 V
6 Zieniewicz Jerzy 5 40 VI
7 Szczęsny Patryk 3 43 VII
8 Grochowalski Ryszard 4 47 VIII  *
9 Matla Stanisław 3 47 IX     *
10 Kamyszek Tomasz 2 53 X
11 Wołodkowicz Marcin 3 54 XI
12 Nowak Edward 2 59 XII    *
13 Żurawlew Tadeusz 1 59 XIII  *
14 Fabiszewski Kazimierz 2 61 XIV
15 Mencfeld Maciej 1 67 XV
16 Chojecki Zbigniew 1 68 XVI
  • różnica udziału w zawodach

Na podstawie ww. regulaminu a w szczególności pkt. III. Zasady ustalania punktacji pkt.4d ostatnie zdanie …” a zawodnicy, którzy nie wystartowali dostają taką liczbę punktów jak ostatni zawodnik w zawodach o najliczniejszej obsadzie(liczba startujących +1)”.

W obecnej edycji zawody o najliczniejszej obsadzie organizowane przez Zarząd Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie odbyły się w dniu 30.09.2023r.,których wzięło udział i zostało sklasyfikowanych 13 zawodników, zatem do punktacji GPX zostały doliczane punkty w ilości 14  za zawody, w których nie wystartowali poszczególni zawodnicy.

Ponowne przeliczenie punktacji wynikało z uwag przekazanych – prezesowi Koła przez kol. Tadeusza Brzezińskiego o nieprawidłowym obliczeniu punktacji GPX za 2023r. gdzie jego zdaniem nieprawidłowo ustalono liczbę zdobytych przez w/w punktów, uwaga okazała się w pełni uzasadniona, wynikiem tego jest powyższa tabela, w której przedstawiono punktację GPX za 2023r., członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 biorących udział w organizowanych zawodach wędkarskich w 2023roku.

                – Prezes Koła PZW Nr 92

                   Tadeusz Żurawlew

====================================================================