Opłaty można wnosić wyłącznie na przygotowa­nych blankietach w Urzędach Pocztowych i ban­kach. Niewyraźne, błędne lub niedokładne wypeł­nienie blankietu opłat powoduje, że opłata jest nieważna. Osoba łowiąca ryby na wędkę zobo­wiązana jest posiadać w trakcie połowu kartę wędkarską oraz prawidłowo wypełniony blankiet opłaty, a członkowie PZW legitymację członkowską.

Połów ryb na wodach nizinnych dozwolony jest przez cały rok.
Na wodach górskich obowiązuje zakaz używania spiningu w połowach w okresach:
– na odcinkach pstrągowych od 1.09 do 31.12
– na odcinkach trociowych od 1.10 do 31.12

Druki do przelewu oraz kwotę jaką należy uiścić pobierzecie Państwo tutaj:

Przelew strona_1

Przelew_strona_2.

 

     zapłać przez internet

od maja 2015 roku w koszalińskim Okręgu PZW

można opłacać zezwolenia i opłaty okresowe przez internet

aby wykupić zezwolenie okresowe zaloguj/zarejestruj się na stronie:

www.eokon.pl

Related Images: