1. Ustala się wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Koszalinie, w 2024 roku:

2. Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne):

  • składka podstawowa                                                                       –  370,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką srebrną                                   –  275,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką złotą                                       –  185,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką złotą z wieńcami                   –    95,00 zł
  • młodzież ucząca się (16-21 lat)                                                      –  275,00 zł
  • kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po 65 roku życia         –  275,00 zł
  • renciści o dochodach poniżej 1500,00 zł miesięcznie                   –  275,00 zł
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności                         –  260,00 zł
  • osoby od następnego roku po ukończeniu 75 roku życia               –  245,00 zł
  • członek uczestnik                                                                            – 100,00 zł

3. Wody roczna niepełna (wody nizinne):  

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

  • składka podstawowa                                                                       –  320,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką srebrną                                   –  240,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką złotą                                       –  160,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką złotą z wieńcami                   –    90,00 zł
  • młodzież ucząca się (16-21 lat)                                                      –  235,00 zł
  • kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po 65 roku życia         –  235,00 zł
  • renciści o dochodach poniżej 1500,00 zł miesięcznie                   –  235,00 zł
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności                         –  225,00 zł
  • osoby od następnego roku po ukończeniu 75 roku życia               –  200,00 zł
  • członek uczestnik                                                                            –    80,00 zł
  • składka na 1 jezioro                                                                        –  180,00 zł

Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. 

Stosowanie trollingu jest objęte dodatkową n/w składką uzupełniającą.

4. Składki uzupełniające:

 • Wody nizinne do składki pełnej(wody górskie):                             –     50,00 zł
 • Trolling                                                                                            –   115,00 zł
 • Składka na jedno jezioro do składki na wody nizinne:                   –   140,00 zł
 • Składka na jedno jezioro do składki pełnej(wody górskie):           –   190,00 zł
 1. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:
  • za 1 dzień                                                    –   30,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                        –   60,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                         – 120,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 160,00 zł
 2. Opłata dla niezrzeszonych na wody nizinne:
  • za 1 dzień                                                     –   50,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                        – 120,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                        – 150,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 180,00 zł
 3. Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:
  • za 1 dzień                                                    –   70,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                         – 130,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                        – 180,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 200,00 zł
 4. Opłata dla niezrzeszonych na wody górskie:
  • za 1 dzień                                                    – 100,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                        – 170,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                        – 200,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 300,00 zł
 5. Opłata całoroczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców :
 • wody górskie – pełna (górskie + nizinne)  – 750,00 zł
 • wody nizinne – niepełna (nizinne)              – 650,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe pomiędzy godziną 0.00 a 24.00 i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2024 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.)

Related Images: