Wędkowanie na jeziorze Śmiadowo

(Opłaty dokonać można w Banku przy ul. Lipowej w Bornem Sulinowie) 

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że z dniem 1 stycznia 2018r., za amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo, użyczonym od Starostwa Powiatowego w Szczecinku, administrowanym przez Gminę Borne Sulinowo wprowadzona została (zgodnie z zarządzeniem NR 92/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie: zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Śmiadowo) opłata.

Obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):

a) sezon letni:
• z brzegu – 100,00 zł (1 kwietnia do 30 listopada)
• z łodzi – 150,00 zł (1 maja do 30 listopada)

b) 30 dni sezon letni:
• z brzegu – 30,00 zł (1 kwietnia do 30 listopada)
• z łodzi – 50,00 zł (1 maja do 30 listopada)

c) 7 dni sezon letni:
• z brzegu – 10,00 zł (1 kwietnia do 30 listopada)
• z łodzi – 25,00 zł (1 maja do 30 listopada)

d) sezon zimowy: 1 grudnia do 31 marca
• z brzegu lub spod lodu – 50 zł

Wniesiona opłata na sezon letni z łodzi upoważnia do wędkowania z brzegu.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie:
PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001