Kłusownictwo!

Zakres działań kłusowniczych w stosunku do zwierząt wodnych wynika z dość szczegółowego prawa wędkarskiego oraz umów międzynarodowych dotyczących rybołówstwa. Działania naruszające przepisy regulujące te kwestie są określane jako kłusownictwo. Nie sposób wymienić wszystkich przypadków. Do najczęściej spotykanych działań kłusowniczych należą:

  • łowienie ryb bez wymaganych uprawnień i dokumentów upoważniających do połowu (karta wędkarska) oraz brak lub      fałszowanie wymaganej dokumentacji
  • łowienie niezgodne ze sztuką: wędkarz może np. łowić tylko na dwie gruntówki, większa liczba wędek  jest niedopuszczalna (100-200 zł kary za każdą kolejną wędkę).
  • używanie do połowu nieodpowiednich i niedopuszczalnych narzędzi: stosowanie sieci ze zbyt małymi oczkami, saków, bębenków rybackich (nie dotyczy zarejestrowanej działalności rybołówczej), ościeni,zabijanie prądem elektrycznym, materiałami wybuchowymi, itp.
  • łowienie ryb niewymiarowych, chronionych (niepodlegających połowom) lub w okresie ochronnym
  • łowienie ryb w niedozwolonym miejscu: na obszarze chronionym lub w miejscu zabronionym np. na jazie lub przepławce  w stosunku do ryb łososiowatych (połów w cudzym stawie jest także kradzieżą)

W kilku słowach pragnę przestrzec smakoszy przed zakupem rybki w tak zwanych super okazjach, a jeśli już się skusimy to niezbędnym będzie przeprowadzenie skrupulatnych oględzin towaru.

Kłusownictwo ryb to od lat wielka bolączka wędkarstwa. Kłusownictwo w Polsce mimo wielu obwarowań prawnych, a także licznych działań ze strony czy to Państwowej czy Społecznych Straży Rybackich, wciąż jest problemem nie do rozwiązania. 

Related Images: