PROTOKÓŁ

W dniu 17 listopada 2023 r. w drugim terminie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie za 2023r., w którym uczestniczyło 17,4 % uprawnionych członków Koła (46 członków stan na 31.10.2023r.).

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano kol. Czesława Wolanta, Sekretarzem Zgromadzenia kol. Ryszarda Grochowalsiego, Komisję Wniosków i Uchwał stanowili kol. Andrzej Mroczkowski i Kazimierz Fabiszewski.

Porządek obrad:

1.Sprawozdanie z działalności Koła za 2023r. złożył prezes Koła Tadeusz Żurawlew,

  1. Sprawozdanie dotyczące finansów Koła złożył skarbnik Koła Waldemar Wolant,
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Edward Nowak,
  3. Informację złożył rzecznik dyscyplinarny Jerzy Zieniewicz.
  4. Informację z realizacji planu sportowego złożył Kazimierz Fabiszewski.

Po dyskusji nad sprawozdaniami  Zarządu Koła, Skarbnika i Sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej w głosowaniu 7 : 1 przyjęto i udzielono absolutorium Zarządowi Koła,

Ponadto Zgromadzenie zatwierdziło:

1.Plan pracy Koła na 2024 r.

2.Preliminarz budżetowy na 2024 r.

  1. Plan zawodów na 2024r.

W trakcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła wpłynął wniosek o rezygnacji z Członka Zarządu – sekretarza kol. Jana Liczbińskiego, Zgromadzenie przychyliło się do wniosku ww. a następnie powołało na funkcję Sekretarza Koła  kol. Ryszarda Grochowalskiego.

Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowo sporządzono protokół którego kopia zostanie przesłane do Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie.

                                                                                  Za zarząd Koła PZW Nr 92

                                                                             Tadeusz Żurawlew – prezes Koła

Related Images: