KOMUNIKAT

Zarząd Koła informuje, iż w sprawach dotyczących zakupu znaków wartościowych PZW na 2024 rok oraz zezwoleń, prosi o kontakt telefoniczny pod nr 510 133 848 – prezes Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.

UCHWAŁA Nr 02 /ZK/2024

Zarządu Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie

z dnia 02 stycznia 2024 r.

W sprawie ustalenia terminu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Miejskiego Kola PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.

  • 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie na dzień  25 styczeń 2024. o godz. 14:00 (czwartek) w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1/4,   na  podstawie § 53 ust.6 pkt. 2  Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r

  • 2.

Na podstawie § 53 ust. 7  Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. przedmiotem uchwały  będzie  powołanie członka Koła na funkcję skarbnika Koła.

  • 3.

Na podstawie § 53 ust. 7  Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. przedmiotem uchwały  będzie   powołanie członka Koła na funkcję członka zarządu Koła.

  • 4.

Zamieścić treść uchwały na stronie internetowej Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie oraz w miejscach publicznych w Bornym Sulinowie i Szczecinku.

  • 5.
  • Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ    KOŁA                        PREZES  KOŁA                                                                                                                      
 Ryszard Grochowalski                   Tadeusz Żurawlew                         

Related Images: