UCHWAŁA Nr. 17   /ZK/2023

Zarządu Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie

z dnia 20 października 2023r.

W sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia kampanii Sprawozdawczej w Miejskim Kole PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie i terminie przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.

Na podstawie § 54 ust. 4 i 5 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie uchwala :

  • 1.

Termin przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie w dniu 17 listopada 2023r. o godz. 13:00 (piątek) w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna 1/4.

  • 2.

Zamieścić treść uchwały na stronie internetowej Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie w dniu 26.10.2023r. oraz w miejscach publicznych w Bornym Sulinowie i Szczecinku.

  • 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.

  • 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia                                                                       

SKARBNIK KOŁA                             PREZES KOŁA

   Waldemar Wolant                     Żurawlew  Tadeusz