Protokół zawodów rzutowych dla dzieci rozegranych w dniu 12.07.2023r. na terenie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornym Sulinowie, organizator Miejskie Koło PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie przy udziale  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornym Sulinowie.

Zawody obejmowały dwie konkurencje :  

DWUBÓJ RZUTOWY

1.Test sprawnościowy: Konkurencja polega na rzucie piłeczką tenisową do Tarczy Arenberga z pięcioma pierścieniami współśrodkowymi o średnicach : 75 cm, 135 cm, 195 cm, 255 cm ,315 cm

Zawodnik wykonuje rzuty z siedziska dostarczonego przez organizatora ustawionego w odległości od środka tarczy:

Dla kategorii wiekowej do 12 lat – 8 metrów

Dla kategorii wiekowej do lat 14 – 9 metrów,

Dla kategorii wiekowej do 16 lat – 10 metrów

Punktacja : 0, 2, 4, 6, 8, 10 pkt za każdy rzut, maksymalna możliwość suma uzyskanych punktów w tej konkurencji to 200 pkt. Przy serii 20 rzutów (Zawodnik wykonuje 5 rzutów próbnych) po czym następuje seria rzutów punktowanych w zależności o0d ilości zawodników  seria punktowana może liczyć 10 lub 20 rzutów

 

  1. Spining cel 7,5 g:

Zawodnik wykonuje rzuty do tarczy  z trzech kolejnych stanowisk startowych w dwóch seriach. W każdej serii  po dwa rzuty z każdego stanowiska, łącznie 12 rzutów. Styl dowolny.

Punktacja : każde trafienie 5 punktów. Maksymalny wynik jednej serii  15 punktów, łączny max wynik 60 punktów

Do klasyfikacji zawodów będą zaliczane punkty z dwóch konkurencji tj. Test sprawnościowy oraz spinning cel

Oficjalna klasyfikacja zawodów rzutowych przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2023 roku

 

Lp Imię i nazwisko Test sprawnościowy Suma Punktów Spining cel Suma punktów Punkty łącznie Zajęte miejsce
1 Bartosz Kapuściński 20 20 0 0 20 VII
2 Aleksandra Kędzierska 0 0 0 0 0 XVIII
3 Bruno Kosiński 2 2 5 5 7 XIV
4 Kornel Kosiński 40 40 0 0 40 III
5 Stanisław Grobelski 26 26 10 10 36 V
6 Michał Włodarczak 18 18 0 0 18 X
7 Nina Pukaczewska 0 0 0 0 0 XIX
8 Laura Rycharska 14 14 5 5 19 IX
9 Nadzia Dzionek 6 6 5 5 11 XIII
10 Barbara Grobelska 16 16 0 0 16 XI
11 Leon Mikołajczak 6 6 0 0 6 XIV
12 Zuzanna Kurzydłowska 8 8 5 5 13 XII
13 Lena Bugla 6 6 0 0 6 XIV
14 Jakub Piskorowski 28 28 5 5 32 VII
15 Wojtek Suchecki 32 32 5 5 37 IV
16 Hanna Rebidas 20 20 0 0 20 VIII
17 Zofia Piska 0 0 0 0 0 XVIII
18 Kaja Krajewska 0 0   0 0 XVIII
19 Dominik Kuna 36 36 5 5 41 I
20 Wiktor Krzyżanowski 30 30 10 10 40 II
21 Kornelia Piska 2 2 0 0 2 XVI
22 Gabrysia Piaskowiak 18 18 15 15 33 VI

 

Pogoda przeszkodziła w przeprowadzeniu zawodów w pełnym wymiarze tj. przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych serii rzutów

 Do protokołu załączono karty startowe, które są w biurze Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie

Sędzia główny  :                                           Sędzia    sekretarz:

Jerzy Zieniewicz                                           Tadeusz Żurawlew       

 

Organizator : Miejskie Koło PZW Nr 92 Borne Sulinowo

Related Images: