W dniu 27 czerwca 2023r. została przeprowadzona akcja „Sprzątanie Świata” zorganizowana przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornym Sulinowie, udział w niej brali członkowie Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie pani Burmistrz  oraz inne osoby. Mimo nielicznej grupy społeczników przez 2 godziny zebraliśmy kilkadziesiąt worków śmieci.

Zarząd Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie serdecznie dziękuje wszystkim  biorącym udział w sprzątaniu naszego miasta.

Na zakończenie, uczestników akcji poczęstowano kiełbaską upieczoną przy ognisku.

Zdjęcia:

Related Images: