Zgodnie z  wcześniej podaną informacją o szczegółach  Zebrania podajemy jak niżej:

Protokół posiedzenia Zarządu Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie

W dniu 04.10.2021 roku na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła PZW Nr 92

w Bornym Sulinowie po odbytym w dniu 27.09.2021 roku Walnym

Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym ukonstytuował się Zarząd Koła :

  1. Prezesem Zarządu Koła został kol. Tadeusz Żurawlew,
  2. Sekretarzem Koła został kol. Jan Liczbiński,
  3. V-e prezesem Koła ds. sportu został kol. Maciej Mencfeld,
  4. Skarbnikiem Koła został kol. Waldemar Wolant,
  5. Gospodarzem Koła został kol. Andrzej Mroczkowski,
  6. Członek Zarządu kol. Tadeusz Brzeziński,
  7. Członek Zarządu kol. Kazimierz Fabiszewski.

Rzecznikiem dyscyplinarnym został kol. Jerzy Zieniewicz

Komisja rewizyjna :

  1. Przewodniczący kol. Edward Nowak,
  2. Członek kol. Stanisław Matla.

Wybranym gratuluję i życzę owocnej pracy na rzecz Naszego Koła

                                               Z poważaniem Prezes Zarządu Koła

                                                          Tadeusz Żurawlew

Related Images: