Pomimo zaproszenia na stronie internetowej kolegów do wykonania “prac koleżeńskich” stawiło się grono kolegów reprezentujące  Zarząd Koła oraz jeden kolega Maciek M.

Dziękujemy za szczere chęci, lecz w przyszłości prosimy nie wprowadzać kolegów w błąd że nie zapraszamy. Wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy!

Related Images: