Mistrzostwa Koła w spinningu na jeziorze Ciemino odbyły się w dwóch turach /mieszane/ zgłosiło się 11 zawodników, 10 z łodzi i jeden brodząc w spodniobutach.

W sobotę 5 maja b.r. trzech złowiło szczupaki a jeden okonia a w niedzielę 6.05. b.r. A. Mroczkowski wyjął dwa, lecz zabrakło 2 cm. by pokonać mistrza. Rafał Kaczmarek gdyby była nagroda za największą rybę na pewno by ją dostał, gdyż jego szczupak mierzył 79 cm.

 Inni wyciągali i do wody, gdyż ich wymiar nie kwalifikował się do zaliczenia, trafiały się sztuki w granicach 40 cm. i okonia poniżej wymiaru było nawet sporo.

Reasumując wszystko jezioro Ciemino jest zasobne w drapieżnika.

Przedstawione poniżej wyniki podane zostały po wcześniejszych ustaleniach zasad z wszystkimi uczestnikami.

L.p.       Imię i Nazwisko I tura II tura Razem           pkt. Miejsce  
1 Kazimierz Fabiszewski               0         0 11 VI Ex
2 Andrzej Mroczkowski Szczupak 55 cm.

  =750 pkt.

Szczupak 54 i 57 cm.;

= 1550 pkt.

2300     pkt.   II  
3 Zbigniew Regiński              0         0 11 VI Ex  
4 Czesław Wolant Szczupak 70+57 cm.

  = 2350 pkt.

        0 2350 pkt.    I  
5 Tadeusz Żurawlew              0         0 11 VI Ex  
6 Lucjan Śmierciew              0         0 11 VI Ex  
7 Jerzy Zieniewicz Okoń 21 cm.

 = 110 pkt.

        0  110 pkt.   V  
8 Stanisław Matla              0         0 11 VI Ex  
9 Rafał Kaczmarek              0 79 cm./1950 pkt. 1950 pkt.   III  
10 Maciej Mencfeld Szczupak 52 cm.

  = 600 pkt.

        0 600 pkt.  

 IV

 
11 Tadeusz Brzeziński              0         0    11 VI Ex  

Related Images: