Informuję, iż od dnia 7 czerwca 2017r. Gmina Borne Sulinowo udostępnia Jezioro Śmiadowo do amatorskiego połowu ryb na zasadach ujętych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb.

Połów ryb na ww. jeziorze odbywać się może jedynie na podstawie wydanego zezwolenie Burmistrza Bornego Sulinowa. Uzyskanie zezwoleń jest możliwe w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie po złożeniu wniosku zawierającego imię i nazwisko, adres, okres połowu (z określeniem konkretnych dat – nie może być zapisu „2 tygodnie”, „1 miesiąc”, „3 dni”) oraz nr karty wędkarskiej. Zezwolenia na rok  2017 będą nieodpłatne.

W tej sprawie należy się zgłosić do  Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Borne Sulinowo.

Zarządzenie i regulamin

Related Images: