„Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim” – pod taką nazwą w Pałacu Siemczyno odbyła się konferencja zorganizowana przez gminę Czaplinek.

Celem spotkania było rozwiązanie problemów licznej populacji kormoranów, które szkodzą faunie i florze tej okolicy. Na konferencję zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani wpływem działalności kormoranów na szeroko rozumiane środowisko, w tym na rybostan czy turystykę. Kormorany z narastającą presją opanowują jezioro Drawsko, Pile oraz szereg innych mniejszych zakładając gniazda  są nie tylko utrapieniem rybaków, niszczą roślinność, zanieczyszczają wodę. Lokalni rybacy, wędkarze od lat alarmują o szkodliwości jaką dla przyrody, a szczególnie zbiorników wodnych i ichtiofauny niesie, ponad wszelką miarę rosnąca populacja kormorana czarnego. Niestety pomimo tak narastającego problemu i toczonych wokół tego tematu publicznych dyskusji nadal nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, które byłoby odpowiedzią na wciąż zadawane pytanie: czy ograniczyć populację kormorana tak, by nie zagrażał naturalnemu środowisku, czy chronić go dalej i czekać, aż stanie się jeszcze większą plagą, a skutki wynikające z jego szkodliwej działalności zdegradują znaczne obszary, naruszając równowagę ekosystemu. 

W konferencji z ramienia naszego Koła uczestniczył Prezes kol. Andrzej Urban oraz kol. Tadeusz Sokołowski.

http://www.gawex.pl/wiadomosci/echa_dnia/1828

 

Zdjęcia  

Related Images: