19 marcaPowołany Pełnomocnik Zarządu Głównego Andrzej Kuligowski, zaprosił na spotkanie wszystkich Prezesów Kół oraz przewodniczących działających w okręgu komisji.

Ponad godzinne  wystąpienie Andrzeja Kuligowskiego który przedstawił obecną sytuację okręgu i plany na najbliższe miesiące.

 Pełnomocnik Zarządu Głównego zapewnił że nie chce aby cokolwiek tuszować a tylko przedstawiać całą prawdę o sytuacji w okręgu. Powiedział że działalność Prezesów Okręgu  i Zarządów obu ostatnich kadencji została przekazana do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Niestety na tym etapie nie mogliśmy poznać szczegółów.

Negatywne oceny dominowały praktycznie w trakcie wszystkich poruszanych wątków, z których wynotowałem: dług wobec Zarządu Głównego w Warszawie w wysokości 96 tys. zł za nieodprowadzone składki na koniec 2015 ; zawieszona spłata 300 tys. zł. wcześniejszej należności za OHZ Liśnica, oraz spłaty kilkusettysięcznego kredytu zaciągniętego w związku z modernizacją ośrodka pod Białogardem.

Sprawa zarybień, a dokładnie zaległości sięgających 2004 roku, a także negatywnych ocen wystawianych przez Urząd Marszałkowski, wykluczających możliwość pozyskania nowych obwodów.  Utrata Parsęty, a wraz z nią Kanału Drzewnego i innych dopływów.

Zgromadzeni w Sali hotelu „Formuła” w Koszalinie, gdzie odbyło się to spotkanie, wysłuchali również krótkich sprawozdań Przewodniczących: Sądu Koleżeńskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Kapitanatu Sportowego, Okręgowej Komisji ds. Młodzieży, Komisji gospodarczej, Komisji finansowej, oraz Komendantów powiatowych Społecznych Straży Rybackich.

Opracowany i zatwierdzony budżet okręgu na 2016 rok nie zawiera zabezpieczenia środków na działalność komisji: sportu, młodzieżowej oraz Społecznej Straży Rybackiej

Odpowiadając na liczne pytania wędkarzy, Andrzej Kuligowski krytycznie wyrażał się o działalności małych kół, a także małych okręgów mających  poniżej 10 tys. członków (koszaliński okręg miał w 2015 roku 6,8 tys), jednak nie padło stwierdzenie że okręg koszaliński połączony zostanie z którymś z dużych sąsiadów.

Poznaliśmy również stanowisko Pełnomocnika ZG w sprawie zawieranych porozumień międzyokręgowych, które nie otrzymały pochlebnych ocen. Porozumienia na mocy których członkowie innych okręgów mogą wędkować nad wodami PZW Koszalin, według wielu rozmówców należy jak najszybciej to zmienić. W obecnej sytuacji może to zrobić jednoosobowo Pełnomocnik Zarządu Głównego.

W dyskusji próbowano winę za obecny stan okręgu zrzucić na poprzedników i w związku z tym dyskusja była gorąca.

Okręgowa Komisja Rewizyjna prezentowana przez jej Prezesa była przez Zarząd i Prezesa Okręgu tej kadencji ignorowana a jej wnioski odrzucane i nierealizowane.

Uczestnik tego spotkania Tadeusz Sokołowski.

 

Related Images: