Został zakończony zwycięstwem w kategorii głównej -/spinning z łodzi/ zwycięstwem naszego kolegi z Bornego Sulinowa

Czesława Wolanta                                       /zabrał wszystkie możliwe nagrody/!

któremu wszyscy koledzy gratulują!

Related Images: