Rejestr połowu ryb.

W Okręgu Koszalińskim PZW zezwolenie na amatorski połów ryb zawiera również rejestr połowu ryb, który należy wypełniać.

Przed rozpoczęciem wędkowania należy wpisać datę połowu i symbol łowiska a po zakończeniu wędkowania liczbę złowionych ryb , symbol cyfrowy gatunku złowionych ryb oraz ich wymiary i masę.

Należy zaznaczyć czy złowione ryby zostały zabrane z łowiska –symbol  Z  lub wypuszczone –symbol W.

Rejestr jest prosty . Ma charakter cyfrowo –liczbowy.

Dane w nim zawarte mają służyć zarówno wędkarzom jak i użytkownikowi rybacko-wędkarskiemu czyli Okręgowi Koszalińskiemu  PZW.

W czym się przejawia ta korzyść z wypełnienia rejestru połowu ryb?. Wędkarz prowadząc indywidualny rejestr  połowu ryb, ma zbiorcze zestawienie złowionych ryb w danym łowisku , ich liczbę, masę,  długość, oraz terminy w których złowił ich najwięcej. Dane te służą mu do planowania kolejnych wypraw wędkarskich. Dla użytkownika rybackiego takie jednostkowe dane od pojedynczego wędkarza sumują się , jeżeli na danej wodzie, rzece ,jeziorze( obwodzie rybackim) wędkuje wielu wędkarzy i ich rejestry zawierają dane z połowów. Użytkownik rybacki  może na tej podstawie uzyskać  dane o presji wędkarskiej ( liczbie wędkujących na tej wodzie wędkarzy)oraz o uzyskanych wynikach połowów, czyli liczbie,  masie i gatunkach złowionych ryb.

Dane te są niezbędne do dokumentacji prowadzonej gospodarki rybacko-wędkarskiej, w części dotyczącej połowów wędkarskich. Okręg Koszaliński PZW nie prowadzi odłowów sieciowych w jeziorach i dlatego informacje od wędkarzy są jedynym źródłem informacji o połowach ryb. W połowach w rzekach informacje o połowach tarlaków są uzupełniane o dane uzyskane z połowów wędkarskich. Wydawać by się mogło ,że są to dane mało znaczące. Ale nie jest to prawda. To są dane bardzo ważne. Informują one o efektach prowadzonej gospodarki. Czy profil zarybiań jest prawidłowy i ma odzwierciedlenie w połowach wędkarskich?. Czy struktura populacji odławianych ryb jest właściwa i w połowach są wszystkie roczniki danego gatunku , czy też jakiegoś lub jakiś roczników brakuje?. Co może być tego przyczyną?. Czy są okazy rekordowe i czy jest dużo ryb mniejszych, świadczących o właściwej strukturze populacji danego gatunku?. Jak jest średnia masa odłowionych ryb danego gatunku? Oraz wiele innych danych , z których być może wędkarze nawet nie zdają sobie sprawy. Dlatego  dokładne wypełnianie rejestru połowu ryb ma tak ważne znaczenie  dla wędkarzy i dla użytkownika wody(obwodu rybackiego). Zestawienia z rejestru połowu ryb trzeba przekazywać do wydzierżawiającego wody(RZGW lub ANR) systematycznie do końca kwietnia następnego roku po roku , za który zestawienie zostało wykonane. Nie przekazanie takich zestawień może skutkować rozwiązaniem umowy dzierżawy obwodu rybackiego!!!.Na podstawie rejestru połowu ryb można dokonać zmian w operatach rybackich, które są podstawą do prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej. Zmiany wynikające z rejestru połowu ryb dokonywanych przez wędkarzy dają taką możliwość użytkownikowi rybackiemu.

Sam bardzo dokładnie wypełniam swój rejestr połowu ryb. Wpisuje w nim nawet ryby niewymiarowe, np. pstrągi, ale  zaznaczam , że je wypuszczam do wody po złowieniu. Niektóre złowione ryby zabieram z łowiska, ale są to zwykle pojedyncze  trocie i pstrągi. Inne ryby z zasady wypuszczam np. szczupaki  i okonie.  Mój rejestr jest dokładnie analizowany w kole wędkarskim . Nie wiem co jest w nim ciekawego dla kolegów wędkarzy skoro zdecydowana większość złowionych przeze mnie ryb jest wypuszczona do wody…ale może o to właśnie chodzi?.

PS. Przeczytałem ostatnio opinię rzecznika prasowego PZW dotyczącą rejestru połowu ryb. Coś mu się chyba pomyliło. Sama nazwa wskazuje ,że jest to rejestr połowu ryb .Wszystkich złowionych a nie tylko tych , które zostały zabrane z łowiska po złowieniu. Gdyby nikt nie zabierał ryb z łowiska rejestry byłyby puste a to oznaczałoby , że nie ma ryb w jeziorach ,rzekach , obwodach rybackich!       I co wtedy?. W Okręgu Koszalińskim rejestrujemy wszystkie złowione ryby. W rejestrach możemy zaznaczyć , które i ile ryb zabraliśmy z łowiska-symbol  Z.

Janusz Nyk

Related Images: