A P E L

Od kilku dni media informują o utonięciach wędkarzy wędkujących spod lodu.

“Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb” określa zasady połowu ryb spod lodu. Nie znajdziemy w nim jednak wskazówek o dopuszczalnej grubości lodu, na której można łowić ryby. W rozdziale piątym czytamy jedynie, że otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. Dodatkowo Związek stwierdza, że wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących. Tyle w sprawie bezpieczeństwa połowu.

Są jednak wydarzenia, na których ściśle określono bezpieczną grubość lodu dla wędkarzy.

Na zawodach w wędkarstwie spod lodu grubość pokrywy lodowej nie może być mniejsza niż 15 cm.

Poza zawodami każdy wędkarz sam decyduje o swoim bezpieczeństwie.

 Do miłośników wędkarstwa podlodowego apelujemy o rozwagę i rozsądek, przyroda nie wybacza błędów.

Related Images: