LP Imię I Nazwisko 23.04. 30.04

01.05.

15.05. Grunt

13/14.08.

  +27.08.

I+II tura

24.09. Miejsce
1 Andrzej

Mroczkowski

4 8 6 25 12 55 pkt.

   III m.

2 Andrzej

Gryglicki

25 12 12 18 18 85 pkt.

   I .m.

3 Jerzy

Zieniewicz

1 15 0 6 4 26 pkt.

   VI m.

4 Tadeusz

Brzeziński

15 0 10 2 25 52 pkt.

   V m.

5 Czesław

Wolant

8 18 18 10 2 56 pkt.

   IV m.

6 Waldemar

Wolant

10 25 15 15 10 75 pkt.

  II m.

7 Maciej

Mencfeld

2 0 0 12   0
14 pkt.

   IX m.

8 Marcin

Wołodkowicz

6 0 2 4 0 12  pkt.

   X m.

9 Ryszard

Grochowalski

0 0 0 0 8   8 pkt.

   XI m.

10 Patryk

Szczęsny

0 0 0 0 15 15 pkt.

  VIII m.

11 Edward

Nowak

0 0 8 1 6   15 pkt.

   VIII m.

12 Stanisław

Matla

0 0 0 8 0    8 pkt.

   XI m.

Uwaga! zawody gruntowe I i II tura wyniki  liczone są łącznie.