REGULAMIN I ZASADY PUNKTACJI W ZAWODACH

                                         ZALICZANYCH DO KLASYFIKACJI O TYTUŁ

                                                             „WĘDKARZA ROKU”

 

 1.     Do klasyfikacji „Wędkarz Roku”brane będą wyniki z następujących zawodów

organizowanych przez nasze Koło:

 • mistrzostwa Koła spod lodu;
 • zawody spławikowe otwierające sezon;
 • spławikowe mistrzostwa Koła;
 • spinningowe mistrzostwa Koła;
 • gruntowe/wszystkie;
 • zawody spławikowe kończące sezon;
 1. Klasyfikacja „Wędkarz Roku” prowadzona będzie  osobno dla juniorów i seniorów.
 2. Punkty do klasyfikacji „Wędkarz Roku” przyznawane będą tylko członkom Koła.
 3. Punktowanych będzie pierwszych 10 miejsc w każdych zawodach w następujący

sposób:

I miejsce     25 pkt.

II miejsce     18 pkt.

III miejsce     15 pkt.

IV miejsce     12 pkt.

V miejsce     10 pkt.

VI miejsce      8 pkt.

VII  miejsce      6 pkt.

VIII  miejsce      4 pkt.

IX  miejsce      2 pkt.

X miejsce      1 pkt.

 1. W przypadku, gdy w danych zawodach, ten sam wynik osiągnie dwóch lub

więcej zawodników, obliczona zostanie średnia punktów z zajmowanych miejsc

i przyznana każdemu z zawodników. Jeżeli średnia  nie będzie liczbą całkowitą,

zaokrąglamy wynik do całości  w dół lub w górę. Połowę punktu pozostawiamy.

 1. Gdyby okazało się, że po ostatnich zawodach, dwóch lub więcej zawodników

posiada tę samą liczbę punktów, o zwycięstwie w klasyfikacji zdecyduje większa

liczba zajętych miejsc pierwszych. Jeżeli i to by nie przyniosło rozstrzygnięcia

zdecyduje liczba miejsc drugich, trzecich itd.

 1. Punktacja na bieżąco uaktualniana będzie na stronie internetowej Koła.
 2. Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się na Walnym Zgromadzeniu

Koła każdego Roku.

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą zebrania sprawozdawczego koła w dniu 20 grudnia 2014 roku.