W dniu 05.07.2017 dokonano zarybienia narybkiem płoci następujących jezior:

Okrągłe Barskie;

Krzemienieckie;

Bagnisko;

Informacja z 18.05.2017

Podobnie jak kilkanaście dni temu do akwenów wchodzących w skład obwodu rybackiego jeziora Trzesiecko trafił żerujący wylęg szczupaka.

Akcję przeprowadzili wędkarze Okręgu PZW Koszalin.

– Do jeziora Ciemino wpłynęło 120 tys. szt. rybek;

–  do jeziora Radacza Dużego  80 tys. szt. narybku;     

–  do jez.  Radacza Małego – 5 tys. szt.

–  do jez.   Juchowo – 16 tys. szt. oraz Lipno – 15 tys. szt.

 Narybek przyjechał  z Ośrodka Zarybieniowego „Czarci Jar” koło Olsztyna.

Koszt akcji to 4.722 zł.

8 kwietnia 2017 r. do jeziora Ciemino wpuszczono 20 kg. węgorza.

Zdjęcia A. Kąkol   

Zapisz