GPX na 2017 rok

L.p. Imię i Nazwisko 28.01 29.04. 13/14.05 27.05 24.06 5/6.08 30.09 Razem/miejsce
1 Andrzej Mroczkowski 25  0  4  6  12 10   12  69/ – IV
2 Józef Sendal 18  25  15  10  10  0  0  78/ – III
3 Stanisław Matla 15  6  0  18  18  15  18 90/ –   II 
4 Andrzej Gryglicki 12  18  0  0  0  0  25 55/ –   VI Ex
5 Jerzy Zieniewicz  9  6  0  0 0
 0  0 15/ –    XI
6 Maciej Mencfeld  9  10  4  15  8  8  6 60/ –   V
7 Kazimierz Fabiszewski  6  10  18  2  0  0  4 40/ –  VIII
8 Czesław Wolant  4  15  25 25   25  25  15 134/ –  I 
9 Zbigniew Regiński  2  0  4  0  4  6  0  16/ –   X
 10  Tadeusz Brzeziński
 0  12  2  4  15  12  10 55/ –  VI Ex
 11  Andrzej Urban
 0  2 0
 0  0  0  1   3/ –    XII
 12  Rafał Kaczmarek
 0  1  4  8  6  18   8 45/ –   VII
 13  Edward Nowak  0  0  0  12  0  4  2 18/ –    IX