GPX na 2017 rok

L.p. Imię i Nazwisko 28.01 29.04. 13/14.05 27.05 24.06 5/6.08 30.09 Uwagi
1 Andrzej Mroczkowski 25  0  4  6  12 10     
2 Józef Sendal 18  25  15  10  10  0    
3 Stanisław Matla 15  6  0  18  18  15    
4 Andrzej Gryglicki 12  18  0  0  0  0    
5 Jerzy Zieniewicz  9  6  0  0 0
 0    
6 Maciej Mencfeld  9  10  4  15  8  8    
7 Kazimierz Fabiszewski  6  10  18  2  0  0    
8 Czesław Wolant  4  15  25 25   25  25    
9 Zbigniew Regiński  2  0  4  0  4  6    
 10  Tadeusz Brzeziński
 0  12  2  4  15  12    
 11  Andrzej Urban
 0  2 0
 0  0  0    
 12  Rafał Kaczmarek
 0  1  4  8  6  18    
 13  Edward Nowak  0  0  0  12  0  4