GPX na 2018 rok

L.p. Imię i Nazwisko 25.02 21.04. 05/06.05 13.05 16.06 07/08 30.09 Razem

Miejsce

1 Andrzej Mroczkowski 25  6  18  18  12      
2 Rafał Kaczmarek 18  18  15  8  8      
3 Jerzy Zieniewicz 15  0  10  1  0      
4 Marek Andreasik 12  10  0  25  18      
5 Piotr Milko  10  8  0  0  10      
6 Kazimierz Fabiszewski  8  0  8  2  0      
7  Andrzej Urban  0  6  0  4  0      
8  Zbigniew Regiński  2  8  12  0      
9  Maciej Mencfeld  15  12  15  0      
10  Tadeusz Brzeziński  4  8  10  15      
11  Czesław Wolant  0  25  0  0      
12  Tadeusz Żurawlew  0  8  0  0      
 13  Stanisław Matla  0  0  8  6  25      
14 Leszek Śmierciew 0 0  8  0  0      
 15  Witalis Kobus  0  0  0  0      
 16 Tadeusz Czerczak
0
0
0
0
6