GPX na 2018 rok

L.p. Imię i Nazwisko 25.02 21.04. 05/06.

05

13.05 16.06 18/19

08.

30.09 Razem

Miejsce

1 Andrzej Mroczkowski 25  6  18  18  12  8  12  99/I
2 Rafał Kaczmarek 18  18  15  8  8  10  15  92/II
3 Jerzy Zieniewicz 15  0  10  1  0  25  0  51/VII
4 Marek Andreasik 12  10  0  25  18  15  10 90/IV 
5 Piotr Milko  10  8  0  0  10  12  6  46/VIII
6 Kazimierz Fabiszewski  8  0  8  2  0  0  19/X
7  Andrzej Urban  0  6  0  4  0  0  0  10/XI
8  Zbigniew Regiński  2  8  12  0  0  –  ś.p.
9  Maciej Mencfeld  15  12  15  0  6  4 52/VI
10  Tadeusz Brzeziński  4  8  10  15  0  25  72/V
11  Czesław Wolant  0  25  0  0  0  18  43/IX
12  Tadeusz Żurawlew  0  8  0  0  0  0  8/ex XII
 13  Stanisław Matla  0  25  8  6  25  18  8  90/III
14 Leszek Śmierciew 0 0  8  0  0  0  0  8/ex XII
                   
 15 Tadeusz Czerczak
0
0
0
0
6
 0  2  8/ex XII