Historia oraz bieżące informacje o Kole PZW.

Rys historyczny Koła PZW.“Komitet Założycielski” Miejskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Bornem Sulinowie utworzony został już 12 grudnia 1993 r., czyli wkrótce po oficjalnym otwarciu bram miasta. 22 stycznia 1994 r. odbyło się zebranie założycielskie. Do 15 grudnia 1994 r. przyjęto 119 członków. Działalność Zarządu w tym okresie skoncentrowana była na przejęciu w administrację jezior Przyłęg i Kniewo oraz powołaniu Społecznej Straży Rybackiej.

Na zdjęciu już historyczny pierwszy Zarząd naszego koła.
Obecnie działalność Koła ukierunkowana jest na zarybianie wód przez siebie administrowanych, organizowanie zawodów wędkarskich, ochronie wód i dbanie o czystość terenów przyległych do zbiorników wodnych oraz pozyskiwanie nowych członków – w szczególności młodzieży.

Na tym zdjęciu Zarząd  z 2000 roku.

 Zmiany dokonane na zebraniu sprawozdawczym w dniu 26 stycznia 2013 r. i w 2015 r.

            Zarząd Koła   

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. ANDRZEJ GRYGLICKI PREZES
2. TADEUSZ SOKOŁOWSKI V-CE PREZES
3. ZBIGNIEW GRĘBOSZ
SEKRETARZ
4. KAZIMIERZ FABISZEWSKI SKARBNIK
5. ANDRZEJ MROCZKOWSKI GOSPODARZ KOŁA
6. CZESŁAW WOLANT KAPITAN SPORTOWY
7. TADEUSZ MICHALSKI GRUPOWY SSR
8. ANDRZEJ URBAN
CZŁONEK

Komisja Rewizyjna;

     1.Tadeusz Żurawlew – Przewodniczący;

     2.Edward Nowak  – członek;

        Sąd Koleżeński:

     1.Stanisław Matla – Przewodniczący;

     2.Kazimierz Nowak – członek;

     3.Maciej Mencfeld – członek;
Siedziba Koła mieści się w Ośrodku Kultury ul. Szpitalna 1.

 Skarbnik Koła przyjmuje w

czwartki w godzinach 15.30 do 17.00.

Aktualny Skład Komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską:
1. Tadeusz Sokołowski – Przewodniczący tel. 509411408;  telefonicznie proszę uzgadniać termin egzaminu!

2. Andrzej Urban – członek;

3. Czesław Wolant – członek;

4. Kazimierz Fabiszewski – członek;

Koszt egzaminu: – 50 zł. /od 1-go stycznia 2016 roku/ wpłat za egzamin należy dokonywać na konto: ZO. PZW w Koszalinie ul. Łużycka 55;

Bank PEKAO SA II o/Koszalin 76124036531111000041883325
z dowodem wpłaty należy się zgłosić na egzamin! /na dowodzie wpłaty należy umieścić:

“Wpłata za egzamin na kartę wędkarską” oraz Imię i Nazwisko.
Młodzież do lat 18 bezpłatnie.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Skład Zarządu. Kadencja 2012 – 2016. wraz ze zmianami!

DSCF0478Na tym zdjęciu brakuje Tadeusza Michalskiego aktualnie pełniącego funkcję grupowego SSR /czyli społecznej straży rybackiej/.

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. ANDRZEJ GRYGLICKI PREZES
2. TADEUSZ SOKOŁOWSKI V-CE PREZES
3. ZBIGNIEW GRĘBOSZ
SEKRETARZ
4. KAZIMIERZ FABISZEWSKI SKARBNIK
5. ANDRZEJ MROCZKOWSKI GOSPODARZ KOŁA
6. CZESŁAW WOLANT KAPITAN SPORTOWY
7. TADEUSZ MICHALSKI GRUPOWY SSR
8. ANDRZEJ URBAN
CZŁONEK

  Władze Koła wybrane na Walnym Zgromadzeniu 31.01.2017 r.

oraz zmiany wprowadzone 17.01.2019

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. CZESŁAW WOLANT
PREZES- tel. 697 508 069
2. TADEUSZ ŻURAWLEW
SKARBNIK tel. 510133848
3. Rafał Kaczmarek
V-CE PREZES d/s Sportu
4. JERZY ZIENIEWICZ
SEKRETARZ
5.
ANDRZEJ MROCZKOWSKI
GOSPODARZ KOLA
     
     
     
UWAGA: 17.01.2019 r. NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM WPROWADZONO ZMIANY
W ZARZĄDZIE oraz KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA

27 lutego 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odwołano kol. Andrzeja Urbana z funkcji Prezesa Koła oraz powołano/wybrano na tę funkcję kol. Czesława Wolanta.

10 lutego 2021 r. na posiedzeniu Zarządu Koła podjęto decyzję o dokooptowaniu

kol. Rafała Kaczmarka do składu Zarządu na funkcję V-ce Prezesa d/s. sportu.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz