Tabela GPX na 2020 rok

l.p. Imię i Nazwisko 21.06. 28.06. 3/4.07 9.08. 22/

23.08

  6.09 GPX

Razem

1 Rafał Kaczmarek 15 18 18  15  12    10 88/ III
2 Stanisław Matla 18 10 15  25 0    0 68
3 Edward Nowak 6 0 0  0  0    6 12
4 Tadeusz Brzeziński 8 12 0  0  0    18 38
                   
5 Jerzy Zieniewicz 12 25 25  10  15    25 112/  I
6 Andrzej Mroczkowski 25 15 10  18  25    8 101/ II
7 Kazimierz Fabiszewski 10 0 0  0  0    4 14
8 Tadeusz Żurawlew 0 0 12  0  0    2 14
 9 Maciej Mencfeld
 0 0
0
 12 18 Ex.
   12 42
10 Czesław Wolant 0 0 0 0 0   15 15