KOMUNIKAT

Prezes Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie postanowił zwołać na dzień 08 listopada 2022r.  na godz. 16:30 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornym Sulinowie, Przedmiotem posiedzenie Zarządu Koła będzie przygotowanie dokumentacji z działalności Koła w 2022 roku.

Sprawy bieżące Koła

Ustalenie terminu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła, które winno odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2022 roku.

W tym celu niezbędna jest obecność członków Koła pełniących funkcję w Zarządzie Koła tj.

  1. Skarbnik Koła,
  2. V-ce prezes ds. sportu,
  3. Sekretarz,
  4. Gospodarz Koła,
  5. Członkowie Zarządu,
  6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła,
  7. Rzecznik Dyscyplinarny.

Borne Sulinowo, 06.11.2022r

Prezes Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie

       Tadeusz Żurawlew